Hà Nội: Huyện Phúc Thọ cách ly y tế xã có 4 ca dương tính

Huyện Phúc Thọ cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận. Ảnh: CTV
Huyện Phúc Thọ cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận. Ảnh: CTV
Huyện Phúc Thọ cách ly toàn bộ xã Hiệp Thuận. Ảnh: CTV
Lên top