Hà Nội: Học sinh, sinh viên đi học trở lại sẽ theo thứ tự ưu tiên

Quang cảnh phiên họp chiều 26.2. Ảnh: Phú Khánh
Quang cảnh phiên họp chiều 26.2. Ảnh: Phú Khánh
Quang cảnh phiên họp chiều 26.2. Ảnh: Phú Khánh
Lên top