Hà Nội: Học sinh chính thức trở lại trường học tập từ ngày 2.3

Học sinh Hà Nội trở lại học tập vào ngày 2.3. Ảnh: Minh Hà
Học sinh Hà Nội trở lại học tập vào ngày 2.3. Ảnh: Minh Hà
Học sinh Hà Nội trở lại học tập vào ngày 2.3. Ảnh: Minh Hà
Lên top