Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu 35 giường bệnh/vạn dân, xây mới 6 bệnh viện

Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại hội nghị.
Lên top