Hà Nội: Hoãn cho các doanh nghiệp hơn 25 nghìn tỉ đồng tiền thuế, phí

Người lao động thủ đô luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hà Anh
Người lao động thủ đô luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hà Anh
Người lao động thủ đô luôn đồng hành cùng doanh nghiệp vừa chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Ảnh: Hà Anh
Lên top