Hà Nội: "Hố tử thần" ở Chương Mỹ mở rộng sau trận mưa lớn

"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị tiếp tục nở rộng sau trận mưa lớn. Ảnh: NV
"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị tiếp tục nở rộng sau trận mưa lớn. Ảnh: NV
"Hố tử thần" ở xã Quảng Bị tiếp tục nở rộng sau trận mưa lớn. Ảnh: NV
Lên top