Hà Nội: Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn

Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top