Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch

Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tú Linh
Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tú Linh
Hà Nội hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: Tú Linh
Lên top