Hà Nội: Hàng trăm phương tiện vi phạm tốc độ chạy xe

Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm. Ảnh ĐT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm. Ảnh ĐT
Lên top