Hà Nội: Hàng loạt doanh nghiệp vận tải vi phạm kinh doanh hàng hóa

Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải. Ảnh: GT
Thanh tra giao thông Hà Nội kiểm tra phương tiện vận tải. Ảnh: GT

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top