Hà Nội: Hàng cây cổ thụ ở Kim Mã chuẩn bị phải “di chuyển“