Hà Nội gửi tặng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương 6.000 tấn gạo

Lên top