Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Nội: Giữa trưa cột điện bốc cháy dữ dội