Hà Nội: Giao dịch việc làm lưu động, nhiều mức thu nhập hấp dẫn

Rất đông người đến tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Rất đông người đến tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Rất đông người đến tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại huyện Đông Anh. Ảnh: Minh Thiện.
Lên top