Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô lên kế hoạch bắn pháo hoa dịp Tết Âm lịch