Hà Nội giao 650 tỉ đồng vốn uỷ thác giúp người nghèo vượt khó do COVID-19

Phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Anh
Phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Anh
Phát đồ ăn miễn phí cho người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Anh
Lên top