Hà Nội giảm tối thiểu 2,5% biên chế trong năm 2018

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Tạp chí Tuyên giáo.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM