Hà Nội: Giảm 50% tần suất hoạt động vận tải khách công cộng

Hà Nội, giảm 50% tần suất hoạt động vận tải khách công cộng. Ảnh NT
Hà Nội, giảm 50% tần suất hoạt động vận tải khách công cộng. Ảnh NT
Hà Nội, giảm 50% tần suất hoạt động vận tải khách công cộng. Ảnh NT
Lên top