Hà Nội giải thích việc Sở Nội vụ “thừa” 4 phó giám đốc

8 Phó Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội được đăng tải trên cổng thông tin của Sở (sonoivu.hanoi.gov.vn).
8 Phó Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội được đăng tải trên cổng thông tin của Sở (sonoivu.hanoi.gov.vn).
8 Phó Giám đốc sở Nội vụ Hà Nội được đăng tải trên cổng thông tin của Sở (sonoivu.hanoi.gov.vn).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top