Hà Nội gia hạn thanh tra việc sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ

Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Chế phẩm "đặt hàng" Redoxy 3C được dùng để làm sạch hồ. Ảnh cắt từ clip
Lên top