Hà Nội: Gặp gỡ người tham gia phá kho thóc Nhật cứu đói cho dân năm xưa

Ông Trần Văn Nội từng tham gia phá kho thóc Nhật cứu đói tại đình làng Mọc. Ảnh: Lan Nhi.
Ông Trần Văn Nội từng tham gia phá kho thóc Nhật cứu đói tại đình làng Mọc. Ảnh: Lan Nhi.
Ông Trần Văn Nội từng tham gia phá kho thóc Nhật cứu đói tại đình làng Mọc. Ảnh: Lan Nhi.
Lên top