Hà Nội: Gần 300 tỉ tặng quà đối tượng chính sách trong dịp tết

Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin.
Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin.
Bà Nguyễn Thanh Nhàn, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội thông tin.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM