Hà Nội: F1 âm tính sau 7 ngày cách ly tập trung được về nhà cách ly

Hà Nội hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1). Ảnh: Phạm Đông
Lên top