Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Hà Nội: Đường biến thành sông, trẻ em người lớn thi nhau bơi lội bất chấp nguy hiểm