Hà Nội được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới

Hồ Gươm - biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang
Hồ Gươm - biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang
Hồ Gươm - biểu tượng của Hà Nội. Ảnh: Tạ Quang
Lên top