Hà Nội dừng yêu cầu treo biển trước nhà người bay về từ TPHCM

Hà Nội dừng yêu cầu treo biển trước nhà có người bay về từ TPHCM.
Hà Nội dừng yêu cầu treo biển trước nhà có người bay về từ TPHCM.
Hà Nội dừng yêu cầu treo biển trước nhà có người bay về từ TPHCM.
Lên top