Hà Nội dừng thí điểm mô hình iParking từ 1.9.2020

Hà Nội dừng thí điểm mô hình iParking từ 1.9.2020. Ảnh LD
Hà Nội dừng thí điểm mô hình iParking từ 1.9.2020. Ảnh LD
Hà Nội dừng thí điểm mô hình iParking từ 1.9.2020. Ảnh LD

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top