Hà Nội dừng nghiên cứu tuyến đường sắt đô thị số 2

Mô hình đường sắt đô thị. Ảnh minh hoạ GT
Mô hình đường sắt đô thị. Ảnh minh hoạ GT
Mô hình đường sắt đô thị. Ảnh minh hoạ GT
Lên top