Hà Nội dừng kiểm soát nhiều chốt cửa ngõ, người dân không cần khai báo

Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Hà Nội dừng kiểm soát ở nhiều chốt cửa ngõ. Ảnh: Phạm Đông
Lên top