Hà Nội dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 bánh với lao động tự do

Hà Nội dừng vận chuyển hàng hóa xe hai bánh với cá nhân hoạt động tự do. Ảnh: Anh Tú
Hà Nội dừng vận chuyển hàng hóa xe hai bánh với cá nhân hoạt động tự do. Ảnh: Anh Tú
Hà Nội dừng vận chuyển hàng hóa xe hai bánh với cá nhân hoạt động tự do. Ảnh: Anh Tú
Lên top