Hà Nội: Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

Chốt chặn tại phường Chương Dương.
Chốt chặn tại phường Chương Dương.
Chốt chặn tại phường Chương Dương.
Lên top