Hà Nội: Đưa những người tiếp xúc gần với bệnh nhân 785 đi cách ly

Xã Đức Thượng triển khai 2 xe Y tế để đưa những trường hợp F1 đi cách ly theo đúng quy định. Ảnh: Huyền Chang
Xã Đức Thượng triển khai 2 xe Y tế để đưa những trường hợp F1 đi cách ly theo đúng quy định. Ảnh: Huyền Chang
Xã Đức Thượng triển khai 2 xe Y tế để đưa những trường hợp F1 đi cách ly theo đúng quy định. Ảnh: Huyền Chang
Lên top