Hà Nội: Đưa người lang thang về trung tâm bảo trợ để phòng dịch COVID-19

Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh HNP
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh HNP
Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh HNP
Lên top