Hà Nội dự kiến họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 sau ngày 21.9

Lực lượng chức năng lập rào sắt, chốt cứng tại tất cả các điểm đi vào phố Kim Quan. Ảnh: TG
Lực lượng chức năng lập rào sắt, chốt cứng tại tất cả các điểm đi vào phố Kim Quan. Ảnh: TG
Lực lượng chức năng lập rào sắt, chốt cứng tại tất cả các điểm đi vào phố Kim Quan. Ảnh: TG
Lên top