Hà Nội: Dự án trăm tỉ hồ Đầm Hồng xuống cấp nghiêm trọng

Tình trạng cột đèn không những không phát sáng mà còn gãy đổ ngay xuống hồ. Ảnh Yến Anh
Tình trạng cột đèn không những không phát sáng mà còn gãy đổ ngay xuống hồ. Ảnh Yến Anh
Tình trạng cột đèn không những không phát sáng mà còn gãy đổ ngay xuống hồ. Ảnh Yến Anh
Lên top