Hà Nội: Đóng cửa bãi đá sông Hồng sau khi hàng trăm người tụ tập giữa dịch

Đóng cửa bãi đá sông Hồng sau khi hàng trăm người tụ tập giữa dịch. Ảnh: PV
Đóng cửa bãi đá sông Hồng sau khi hàng trăm người tụ tập giữa dịch. Ảnh: PV
Đóng cửa bãi đá sông Hồng sau khi hàng trăm người tụ tập giữa dịch. Ảnh: PV
Lên top