Hà Nội: Đoàn giáo viên đi từ Italia trở về, 1 người có biểu hiện ho, sốt

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh PV
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh PV
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý. Ảnh PV
Lên top