Hà Nội đổ trăm tỷ đồng, vỉa hè lát đá tự nhiên đã xuống cấp nghiêm trọng

Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.
Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.
Đá tự nhiên lát trên vỉa hè xuống cấp nghiêm trọng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top