Hà Nội điều chỉnh thời gian cách ly người về từ vùng dịch lên 14 ngày

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày người về từ vùng dịch. Ảnh: LĐ
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày người về từ vùng dịch. Ảnh: LĐ
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu cách ly tại nhà 14 ngày người về từ vùng dịch. Ảnh: LĐ
Lên top