Hà Nội: Di tích, đền chùa đón khách trở lại trong điều kiện an toàn

Sau một thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, các di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8.3. Ảnh: LĐO
Sau một thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, các di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8.3. Ảnh: LĐO
Sau một thời gian đóng cửa do dịch COVID-19, các di tích, đền chùa trên địa bàn Thủ đô Hà Nội mở cửa đón khách trở lại từ ngày 8.3. Ảnh: LĐO
Lên top