Hà Nội: Di dời 215.000 dân ra khỏi 4 quận nội đô bằng cách nào?

Quy mô dân số 4 quận nội thành của Hà Nội qua các năm và dự kiến đến 2030 (đơn vị tính: 1.000 người).Đồ họa: TKTS
Quy mô dân số 4 quận nội thành của Hà Nội qua các năm và dự kiến đến 2030 (đơn vị tính: 1.000 người).Đồ họa: TKTS
Quy mô dân số 4 quận nội thành của Hà Nội qua các năm và dự kiến đến 2030 (đơn vị tính: 1.000 người).Đồ họa: TKTS
Lên top