Hà Nội đẹp kỳ ảo qua những bức ảnh đen trắng của nhiếp ảnh gia 99 tuổi

Mỗi bức ảnh về Hà Nội đều được nhiếp ảnh gia Lê Vượng ghi lại với tất cả sự trân trọng.
Mỗi bức ảnh về Hà Nội đều được nhiếp ảnh gia Lê Vượng ghi lại với tất cả sự trân trọng.
Mỗi bức ảnh về Hà Nội đều được nhiếp ảnh gia Lê Vượng ghi lại với tất cả sự trân trọng.
Lên top