Hà Nội đề xuất đặt tên đường Đinh Núp

Anh hùng Núp. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Anh hùng Núp. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Anh hùng Núp. Ảnh: Nguyễn Quang Tuệ
Lên top