Hà Nội đề xuất cho học sinh nghỉ Tết sớm để phòng dịch COVID-19

Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: Phú Khánh
Lên top