Hà Nội đề xuất cách ly, kiểm soát chặt chẽ các tổ bay phòng dịch COVID-19

Phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội chiều 2.12. Ảnh: Phạm Đông
Phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội chiều 2.12. Ảnh: Phạm Đông
Phiên họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội chiều 2.12. Ảnh: Phạm Đông
Lên top