Hà Nội: Đề nghị xét nghiệm cho người về từ tỉnh Hải Dương từ ngày 2.2

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: T. Nguyên
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: T. Nguyên
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh. Ảnh: T. Nguyên
Lên top