Hà Nội đề nghị công khai danh tính người vi phạm phòng dịch COVID-19

Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: P.Đ
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: P.Đ
Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng kết luận cuộc họp. Ảnh: P.Đ
Lên top