Hà Nội đề nghị Công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco làm lây lan dịch bệnh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu công an vào cuộc vụ Giám đốc Hacinco vi phạm phòng dịch COVID-19. Ảnh: TG
Lên top