Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông kết nối

Hà Nội đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án giao thông kết nối. Ảnh minh họa
Hà Nội đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án giao thông kết nối. Ảnh minh họa
Hà Nội đẩy nhanh thủ tục triển khai các dự án giao thông kết nối. Ảnh minh họa
Lên top