Hà Nội đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH 
tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Hà Anh
Lên top